2015. június 15., hétfő

MUZSIKA: KRISZTUSI KORBAN

“...A Korunk Zenéje korábban is rendezett közös hangversenyt a Magyarok Nagyasszonya Nemzetközi Egyházzenei Fesztivállal. Idén a Budapesti Énekes Iskola SEREI ZSOLT (Vesperás-tételek) és ZOMBOLA PÉTER (Vesperás) mûveit adta elõ. A koncertrõl szerzett benyomásaimat a két mû viszonya határozta meg. Mindkét szerzõ a gregorián liturgikus és zenei hagyományára hivatkozik. A hivatkozás egyik esetben sem tûnt külsõdlegesnek, az anyag, a tradíció átélt ismeretérõl árulkodott. S nem mellékes, hogy mindkét mû (és az elõadás is) élményt nyújtott. A hasonlóságok a darabok alkalmi összekapcsolhatóságát igazolták, a két kompozíció viszonyát a különbségek felõl érdemes megközelíteni. Zombola hangszeres bevezetõvel, közjátékokkal lazított tételsort alkotott, néhány esetben a kórust orgona kísérte. A hangzás eufóniája, érzékisége érdekében nem egyszer oldott a kompozíció szigorúságán. Nem zárkózik el egyfajta (jó értelemben vett) érzelmességtõl sem, s engem a mû szertelen lobogása is megnyugtatott. Egy fiatal komponistának lobognia kell. Serei szikárabb, ökonomikusabban szervezett zenét komponált, talán személytelenebbet is, mint ifjú pályatársa. Prima prattica és seconda prattica: a koncerten ez a - természetesen sántikáló - hasonlat járt a fejemben. Tudom persze, hogy túlzás ilyesféle paradigmatikus különbséget feltételezni, utólag úgy látom, hogy egy másik - nem kevésbé suta - hasonlat árnyaltabban fejezheti ki benyomásaimat: Palestrina és Luis de Victoria.
A Budapesti Énekes Iskola produkciója (vezényelt Philipp György) is megerõsítette, hogy Serei a polifonikus vokális stílus (írott vagy íratlan?) törvényszerûségeit szem elõtt tartva komponálta mûvét, erre utalt a megszólalás természetessége és plaszticitása. Zombola darabjában több kényes hely is akadt, a hosszan tartott harmóniákat nem mindig sikerült mozdulatlanul, csúszkálásmentesen tartani, az intonáció általában biztos volt, de elõ-elõfordult, hogy konszonáns részletek is disszonanciaként jelentkeztek. Kívülrõl úgy tetszett, Zombola darabját - a nehézségek dacára - nagyobb elánnal szólaltatta meg a kórus. (Szeptember 30. - Szervita téri Szent Anna templom)...”

Molnár Szabolcs

eredeti cikk: http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=2134

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Archívum

Photo1

ZOMBOLA PÉTER
honlapja

english